Hæderkronet familieejet virksomhed fra 1946

Den 13. december 1946 fik Julius Christensen næringsbrev som mekaniker og metalarbejder i Silkeborg. Hermed var den sidste forudsætning på plads for etableringen af Automobilforretningen Vulcan, der blev startet op i nye lokaler på Borgergade 109 den 02. januar 1947. Navnet Vulcan blev valgt, fordi stifterne anså det for passende at opkalde virksomheden efter smedenes gud.

Virksomheden, eller kompagniskabet som det hed dengang, blev til i et samarbejde mellem købmand Th. Dahl og Julius Christensen. Samarbejdet hvilede på et solidt venskab, der varede hele livet igennem. Kendetegnende for tiden var der ikke noget skriftligt grundlag de to imellem. Hver især ydede den arbejdsindsats, der var nødvendig, og hvad man i øvrigt kunne holde til. Th. Dahl forestod primært bogholderi, køb og salg, mens Julius Christensen tog sig af værkstedet og det tekniske.

Pladsmangel og nye rammer

747caa0d-3bce-4f2f-9cf2-6375a54c086c_635695481823415467.jpg

Fra starten af 1947 havde Vulcan, Austin agenturet, men i 1951 kom Volkswagen-forhandlingen til. Gennem årene voksede forretningen. Pladsforholdene på Borgergade blev for trange, og i 1965 købte firmaet den grund på Lillehøjvej, hvor forretningen, indtil motorvejen en dag kom forbi, var beliggende. Først byggedes udstillings- og salgslokalerne der blev taget i brug af salgsafdelingen i 1966. I begyndelsen af 1972 fulgte værkstedet efter, og alle funktioner blev nu samlet på samme sted. Samme år blev virksomheden omdannet til aktieselskab under navnet: Automobilforretningen Vulcan, Silkeborg A/S.

Stifterne havde hver halvdelen af aktiekapitalen, men i 1976 lod de næste generation tage over. Virksomheden oplevede i disse år eftervirkningerne af oliekrisen, men de nye ejere arbejdede videre med at styrke virksomhedens fundament. I 1987 købte Holger Christensen firmaets A-aktier og i 1992 erhvervedes resten af aktiekapitalen fra stifternes hustruer.

Med henblik på at oprette et glidende generationsskifte blev virksomheden i 1995 opsplittet i to selskaber, hvor Holger Christensens to sønner Per og Ole indlemmedes i ejerkredsen hvor Per Kristensen blev direktør i selskabet, sammen med Holger Christensen

Flere jubilarer

Virksomheden har gennem årene beskæftiget mange gode medarbejdere. Flere har endda holdt 25 års jubilæum i virksomheden og er stadig ansat, enten i Vulcan eller hos servicepartneren, Bilernes Hus. Blandt andre Bent Bruun, Henrik Bak, Thomas Brønd og Thomas Pedersen. 

Vulcan flytter til Bilernes Hus

747caa0d-3bce-4f2f-9cf2-6375a54c086c_635695493630630743.jpg

Firmaet blev i 2005 nødsaget til at finde en anden placering da motorvejen pressede sig på og bygningerne skulle nedrives. Valget faldt på 1000 m2 udstilling, der blev lejet i Bilernes Hus, og som blev indviet i Påsken 2006. I December 2007 overtog Vulcan "Dit Bilhus", som var forhandler af ŠKODA i Silkeborg. Nu var Volkswagen Personbiler, Volkswagen Erhvervsbiler og ŠKODA samlet i en 1400m2 stor udstilling i Bilernes Hus. Konstellationen var nu således, at hele eftersalgsafdelingen sorterede under Bilernes Hus, som har servicekontrakterne og Vulcan Silkeborg A/S, som er indehaver af salgskontrakten.

Generationsskiftet blev afsluttet i forbindelsen med flytningen, så det nu er Per Kristensen der er indehaver af Vulcan Silkeborg A/S.